Статии

Последно: [1]. Mеждународна конференция “Авангардни научни инструменти в управлението” Лично безсмъртие: [1]. Интервю с Т.Колев и Ж.Колев на тема „Лично безсмъртие” endless_days.pdf [2]. Популярна статия в сп. VICE believe.pdf [3]. “Личното безсмъртие без мистика и религия” net1.pdf [4]. Човекът трябва да бъде господар над себе си, а развитието му – негово собствено дело! e2.pdf [5]. “Безсмъртието идва през2020г”. Статия, публикувана във в. “Република” 2020.pdf [6]. Програмна статия [версия на български език] [версия на руски език] [7]. СУ, Философски факултет. Kонференция на тема “Съзнанието”. Обща теория на системите: 1. Една възможност за построяване…

Read More

Лично безсмъртие

Лично безсмъртие: [1]. Интервю с Т.Колев и Ж.Колев на тема „Лично безсмъртие” | endless_days.pdf [2]. Популярна статия в сп. VICE | believe.pdf [3]. “Личното безсмъртие без мистика и религия” | [Български] | [English] [4]. Човекът трябва да бъде господар над себе си, а развитието му – негово собствено дело! | e2.pdf [5]. “Безсмъртието идва през2020г”. Статия, публикувана във в. “Република” | 2020.pdf [6]. Програмна статия [версия на български език] [версия на руски език]  

Read More

Contacts

Тук може да намерите начин да се свържете с мен. Чрез електронна поща или телефон, както и пощенски адрес. Централен офис Таню Колев 1582 София ж. к. Дружба 2 , бл. 265, вх.Б, ап. 32 T: +359.879.004.452F: N/A W: Личен блог (контакти)E:  tjk[at]abv.bg (replace here “[at]” with @ sign)  

Read More

Home

Добре дошли! Живота и смъртта крила ми са предвечни, размахани задружно, близки и далечни предели аз не виждам сред размаха свой; на мигновенията бързотечни изгубих тягосния брой. П. К. Яворов Аз мисля, че човек ще може да придаде на машината много повече. Някъде на последния стадий на предаване на информация към компютъра, човек като че ли вписва в машината своето самосъзнание и изведнъж започва да чувствува, че той, това е той и в същото време, той – това е машината. Такава възможност не е изключена, ако центърът на самосъзнанието не…

Read More

Галерия

Read More

ЛИЧНОЕ БЕССМЕРТИЕ – ВОЗМОЖНО И ОСУЩЕСТВИМО

Идея о кибернетическом варианте личного бессмертия была поставлена решительно и категорически общественным движением „Россия 2045” сегодня, но эта идея формулировалась и обсуждалась еще с середины ХХ-го века и имеет достаточно длинную историю. Зародыш может быть содержится в одной очень ранней публикации1 физика Джона Бернала, в которой он высказывает гипотезу, что многочисленные ограничения, присущие человеческому организму, могут быть преодолены с помощью искусственных органов-протезов, продуктов конструкторской и технологической активности людей. [Полный текст]

Read More

ЛИЧНОТО БЕЗСМЪРТИЕ НА ДНЕВЕН РЕД!

Идеята за кибернетически вариант на лично безсмъртие беше поставена решително и категорично от общественото движение „Русия 2045”днес, но тази идея е формулирана и обсъждана още от средата на ХХ-ти век и има доста дълга история. Зародишът може би се съдържа в една много ранна публикация1 на физика Джон Бернал в която той изказва хипотезата, че многобройните ограничения, присъщи на човешкия организъм, могат да бъдат преодолени с помощта на изкуствени органи-протези, продукти на конструкторската и технологична активност на хората. [Пълен текст на статията]

Read More

Безсмъртното тяло или безсмъртната личност?

Безсмъртното тяло или безсмъртната личност? Въпросът, който се превърна в крайъгълен камък на разсъжденията по време на дебата от серията дебати, организирани от Център за култура и дебат „ Червената къща” (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру. Вече повече от година докторът по Гражданско и семейно право Стоян Ставру (http://www.challengingthelaw.com/) провокира мисленето на медици, психолози, философи, на студентите си по право с цикъл дискусии и дебати от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!” Последният за този сезон дебат « Безсмъртното тяло» ( 4 юли 2013г.) постави въпросите за…

Read More

Системен модел на Вселената

  Един модел на Вселената от гледна точка на обща теория на системите. 08 Януари 2012 Д-р Т. Колев [Версия за изтегляне като файл] Всичко е във всичко. Джордано Бруно Най- непонятното в света е това, че той е понятен. А. Айнщайн Вселената не е обект, който се фиксира емпирически. Като обект на изследване тя се определя със средствата на теорията, като някаква мислима конструкция. Понятията „Вселена”, „Космос”, „Свят”, извън рамките на теория само обозначават обекта на изследване като всеобхватно, структурно подредено цяло, но не разкриват и не обясняват неговите…

Read More