Лично безсмъртие без мистика и религия

Лично безсмъртие - без мистика и религия

Статията предшествува появяването на книгата “Лично безсмъртие без мистика и религия”.

Представлява резюме или кратък вариант, сбито представяне на книгата.

Същата е достъпна на български и английски език.

[1].  Т. Колев “Лично безсмъртие без мистика и религия” [ Български ]

[2]. T. Kolev “Personal Immortality Without Mysticism and Religion clean revised” [ English ]

Подобни статии