Съзнанието

конференция на тема “Съзнанието”
В последните дни на януари Философкият факултет на СУ организира поредната конференция на тема “Съзнанието”. За тематиката и представените доклади на тази и предишните конференции по темата можете да се информирате от страницата на форума.
Сдружение “Sub specie aeternitatis-2011” участва с доклада на д-р Таню Колев “Психиката като система от информация”. Темата е както актуална, така и иновативна, защото представя психиката като самоорганизираща се система от информация, на базата на сензорния поток от информация. Принципното решение на психофизиологическия парадокс и въпросите за запазването и оцеляването на психичната система от  информация (нашето „Аз”) в поредица от тела-носители, предизвикват учени по цял свят и предстоят да бъдат решени от човечеството.
От десетина години са поставени и обсъждани под различни термини:
Mind uploading, Downloading Consciousness, cybernetic immortality, Whole Brain Emulation, Substrate-Independent Minds, Сеттлеретика,
група проблеми, които стават все по-значими за науката, технологията и обществената практика.
Съдържанието, което се крие под тази терминология е:
“Прехвърляне”, “качване”, “миграция” и пр. на човешката психика и съзнание върху друг носител (естествен или изкуствен).
За наша чест основната група, която формира сдружението СНЦ “Sub Specie Aeternitatis – 2011”, започна изследвания в тази посока още през 70-те години на ХХ-ти век, много преди тази тематика да стане популярна и модерна.
От тогава са и нашите първи публикации.
Приложения:
[2]. “Психиката като система от информация (работна хипотеза)” Д-р Т. Колев, 30.01.2016 – Пълен текст на статията.

Подобни статии