ИСТОРИЯ И ПРЕДИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента).

Защо си позволявам да занимавам аудиторията с историята и предисторията на СНЦ „Sub Specie Aeternitatis”2011?!

Преди всичко – това е единствената организация в България, която се занимава с имортология, при това  повече няколко десетилетия – от 70-те години до днес, т.е. много преди да се заговори по света за имортология и да стане модерно.

Второ, историята на сдружението е удобна форма да се представи потока от идеи, който се е реализирал от от групата от 70-те години до днес, още повече че този поток не копира и не възпроизвежда чужди идеи, а е оригинален и предлага наше, българско решение на принципите и технологията за постигане на рационално лично безсмъртие.

Както е добре известно, имортализмът е съществен компонент на трасхуманистическото движение. Достатъчно е да се погледне  кампанията на Zoltan Ictvan, кандидат за президент на САЩ , който обещава безсмъртие на гражданите на САЩ и води своята мобилна агитация с тъй наречения  IMMORTALITY BUS ,за да се защити тази теза. Ако поставим в търсачката „Google” думите – “PERSONAL IMMORTALITY (cibernetics, rational, science….)” или на български „ЛИЧНО БЕЗСМЪРТИЕ”                       ( кибернетичен вариант, рационално, научно… ) веднага излизат няколко хиляди източника в мрежата, дори и на български повече от няколко стотин. Това не беше така само преди две-три  десетилетия! Не само, че нямаше Интернет, но и научните статии  на тази тематика буквално се брояха на пръсти дори в света!

  • Място на провеждане: Учебно-оздравителна база на УНСС, Равда , 09 – 13 09 2015г.
    Място на провеждане: Учебно-оздравителна база на УНСС, Равда , 09 – 13 09 2015г.

1973-1977г.

През 1973г. възникна първата група с насоченост към проблемите на безсмъртието, което тогава наричахме „безкрайно развитие”, защото се страхувахме от думата безсмъртие. Съставът на групата: студенти от техническите специалности – физика, изчислителна техника, математика и млади преподаватели от Физическия Факултет на СУ „Климент Охридски”. Групата се сформира спонтанно и на доброволни начала без натиск или съдействие от страна на академичните кръгове или от държавни структури. Мотивация и вдъхновение членовете на групата бяха получили от публикациите на  писателя-фантаст и футуролог Артър Кларк и по специално от книгата му „Профили на бъдещето” 1968г/ на български / главата „Човечеството остарява” и на физика Джон Бернал. Вероятно именно Джон Бернал за пръв път възражда идеята за безсмъртие в своята книга написана 1929г. „Светът, плътта и дявола”, в която изказва идеята,че човекът може да се усъвършенства на базата на изкуствени органи протези и като логическо следствие – защо не и протезиране на цялото тяло.

 

ДОКУМЕНТИ:

[1]. Пълен текст на статията (history30092015-v00.pdf);
[2]. Презентация по статията, автори: Т.Колев Ph.D., М.Кривошапкова, З.Чуперков (historypresentation30092015-v00.pdf).
[3]. Background and history of the association “Sub Specie Aeternitatis” – 2011 Bulgaria (English)

Галерия (следва на страница 2):

Подобни статии