Възможно ли е лично безсмъртие?!

Лично безсмъртие - без мистика и религия

Ако пренебрегнем мистиката и религията, хилядолетната история на човешкия род без колебание подсказва отрицателен отговор на този въпрос. Повечето хора, в по-млада или по-зряла възраст, си го задават, обезпокоени от фактите на стареенето  или смъртта, но почти без изключения стигат до отчаяното:

„Уви, това е невъзможно!”.

После продължават своя път, с различна последователност, или в областта на религията и мистицизма, или в грубия прагматизъм, доведен до цинизъм, оставайки с лъжливо усещане или за мимолетно гостуване на този свят, или за илюзорна вечност. Този фундаментален въпрос за всяка личност, остава без достатъчно смислен и удовлетворителен отговор в рамките на рационалното мислене и повечето хора нямат нагласата за стопани на света, в който живеят.

„Всички сме гости на този свят!” – е най-разпространеното верую.

Като се опитвам да формулирам и обясня, че лично безсмъртие е възможно и необходимо в чисто рационален план, без загадъчност, без чудо, и е напълно по силите и възможностите на днешните хора, моята цел не е сензация, а запознаване на широк кръг от хора със състоянието на решаване на този важен проблем към днешна дата.

Самата книга можете безплатно да свалите на български или превода й на руски език.

Подобни статии