Овладяване на времето

Овладяване на времето

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента).

Таню Колев

автор

Сдружение “Sub Specie Aeternitatis-2011”

На човека му е присъщо да вярва в безсмъртието.

Лев Толстой

Най-могъщото оръжие, с което може да разполага едно мислещо същество, е владеенето и управлението на времето . За да бъда по-точен, трябва да отбележа, че в сферата на науката този момент е бил доста по-добре осъзнат, описан и обяснен значително по-рано от времето, когато научната фантастика се ангажира с него. Един пример, добре илюстриращ това, е теорията на П.К.Анохин за изпреварващото отражение и неговата решаваща роля за успешното оцеляване и развитие на видовете. Оказва се, че доминираща роля в еволюционния процес заемат онези видове, които успешно са го развили и усъвършенствали. Човекът, като вид и като индивид, е система, която е постигнала най-много в развитието на отражателните способности и в частност при реализацията на изпреварващото отражение под формата на съзнание и самосъзнание, е най-ярката илюстрация на тезата.

Подобни статии