Безсмъртието – славянски варианти

Изключително съм радостен и удовлетворен от включването на мой труд в антологията с философски научни статии “Безсмъртието – славянски варианти”, съставител Tatjana Petzer, издаден чрез специална стипендия на Центъра за литература и културни изследвания в Лайбниц. Да фигурирам в едно издание с имена като Карел Чапек, Виктор Пекелис, Станислав Лем, Дмитрий Ицков и др. е чест за мен

Таню Колев

Татяна Петцер е литературовед, изкуствовед и изследовател на синергичните концепции. Работи в Центъра за литературни и културни изследвания Лайбниц в Берлин. Неин основен фокус са славянските литератури, изкуствата и (на знанието) култури, културната история и геоестетиката на Югоизточна Европа.

“Може ли смъртта да бъде преодоляна? Може ли човечеството да стане безсмъртно? От Модерността новите открития и изследвания в природните науки и науките за живота създадоха ново съзнание за смъртност и преходност. Те също така доведоха до нови идеи за удължаване на живота и поставиха физическото безсмъртие на изпитание. Пионерските открития и концепции на славянските автори не само бяха включени в съвременните дебати, но и изведоха свои собствени визии и технологии със свои собствени специфични за културата подписи.”

Това е началото на най-новата книга на Татяна Петцер, издадена по-рано тази година. Своеобразна антология на идеите и научните върхове на идеите за безсмъртие.

В тази книга намира място статията на Таню Колев “Можем ли да дадем нов смисъл на идеята за лично безсмъртие? (1983)“. Това бе и поводът за направеното изявление на г-н Таню Колев.

Връзки:

[1]. За книгата

Татяна Петцер “Безсмъртие – Славянски вариации”
Matthes & Seitz, Берлин 2021, 495 страници
ISBN 978-3-75180-343-4

Линк към оригиналния източник (Deutsch)

[2]. Предна корица (снимка)
[3]. Линк, откъдето книгата може да бъде закупена. Линкът е външен и е от сайта на университета (Deutsch) .
[4]. Резюме и начало на книгата (документ). Може да откриете съдържанието и увода (Deutsch)

Подобни статии