Системно-информационен подход към Mind Uploading

Таню Ж. Колев (Non-governmental organization „Sub Species Aeternitatis Foundation – 2011“), Bulgaria, tjk@abv.bg, https://subspecieaeternitatis.org/bg/

Резюме

Системно-информационният подход към процеса на качване на ума е разработен през 80-те години от интер дисциплинарна група учени в България, обединени в неправителствена организация. Идеите на този подход се основават на определено материалистическо решение на проблема тяло-психика. Възлови за това решение са идеята за обща теория на системите (Л.фон Берталанфи) и конкретните и разработки: концепцията за „система“ (P.K. Анохин) в обща теория на функционалните системи и концепцията за „системи от информация“(V.I. Kremyansky).

PDF Loading...

Подобни статии