Безсмъртното тяло или безсмъртната личност?

Безсмъртното тяло или безсмъртната личност? Въпросът, който се превърна в крайъгълен камък на разсъжденията по време на дебата от серията дебати, организирани от Център за култура и дебат „ Червената къща” (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру.

Вече повече от година докторът по Гражданско и семейно право Стоян Ставру (http://www.challengingthelaw.com/) провокира мисленето на медици, психолози, философи, на студентите си по право с цикъл дискусии и дебати от серията „Биоетика и биоправо: Осмели се да питаш!” Последният за този сезон дебат « Безсмъртното тяло» ( 4 юли 2013г.) постави въпросите за правото като регулатор на обществените отношения и гарант за неприкосновеността на личността. Съвместно с д-р Таню Колев, автор на книгата „ Лично безсмъртие без мистика и религия”, участниците в дебата се ангажираха с прогнозирането на варианти за кибернетично безсмъртие на личността и акцентите на правните отношения в едно общество, придобило шанс за безсмъртие, надхвърлило пределите на биологията и инстинкта.

Какво е кибернетичното безсмъртие и какви са последиците като юридическа претенция?

Заложник ли е човекът на гените или може да бъде свободен и да определя сам посоката на развитието си? А обществото?

Личността или тялото, като неин носител, ще е обект на правото при пренасянето на личността в поредица от усъвършенствани носители?

За целите на живота и за смъртта като неизбежност или като избор…- тези и още редица други въпроси поставиха началото на дискусия, на която времето на за един дебат е крайно ограничено.

Целият запис на дискусията може да проследите на следните линкове:

(1част)

(2 част)

Сдружение „ Sub specie aeternitatis” изказва своята благодарност на д-р Ставру за предоставената възможност за представяне на идеята за безсмъртие и най- актуалните научни постижения в тази посока. Изказваме благодарност и на модератора Ирина Недева за професионализма и отличната презентация.

Подобни статии