Емоционални импулси на лична подкрепа за мен и моите изследвания на личното безсмъртие!

Като помисля, получил съм подкрепа за моите изследвания от много хора, но ще отбележа само тези, които с подкрепата си са предизвикали у мен сериозно движение в избраната посока. Моите родители, близки роднини, колеги и приятели са ме подкрепяли, защото са ме приемали сериозно като личност, но в повечето случаи дори не са вниквали в същността на изследването или значимостта на идеята. Те биха ме подкрепили за всяко мое начинание, дори да изглежда още по-налудничево и от идеята за безсмъртие. Запомнил съм с благодарност, че първият достатъчно образован човек, който…

Read More