Овладяване на времето

Най-могъщото оръжие, с което може да разполага едно мислещо същество, е владеенето и управлението на времето . За да бъда по-точен, трябва да отбележа, че в сферата на науката този момент е бил доста по-добре осъзнат, описан и обяснен значително по-рано от времето, когато научната фантастика се ангажира с него. Един пример, добре илюстриращ това, е теорията на П.К.Анохин за изпреварващото отражение и неговата решаваща роля за успешното оцеляване и развитие на видовете. Оказва се, че доминираща роля в еволюционния процес заемат онези видове, които успешно са го развили и…

Read More