Упражнения на тема: Божията искра може ли да се мери

Можем ли да измерим силата на желанието за безсмъртие, ще можем да измерим и величината на „божествената искра“ у човека! Методиката на измерване на силата на едно желание оставям на страна… За мен по-важното е, че хората, които се опитват да постигнат безсмъртие, определено се съизмерват с идеята за бога и неговата сила. Това съизмерване несъмнено отвежда много…много далече и превръща човека във Вселенски (божествен) фактор. „Божествената искра“, разбирана като стремеж към безсмъртие, ще превърне хората в богове!Т.Колев

Read More