Лично безсмъртие – едно уточняване на понятието

Таню Колев, Гита 2021 Мисълта за смърта ражда идеята за безсмъртие. Разсъждавайки върху темата, съвсем определено съзнаваме, че като не приемаме смъртта във всеки един момент, в същност, се стремим към безсмъртие. И точно тогава идва най-трудният момент: „без – смъртие“ е едно отрицание, но… в него липсва най-важното: позитивната съставка (!?) Само с отрицание, без позитивна съставка няма определение! Безсмъртието може да бъде едно или съвсем друго, а повечето пъти съвсем мъгляво и непредставимо. Възниква съвсем нетривиалният въпрос – как си представяме безсмъртието ( или имаме ли модел на…

Read More