Безсмъртието – славянски варианти

Изключително съм радостен и удовлетворен от включването на мой труд в антологията с философски научни статии “Безсмъртието – славянски варианти”, съставител Tatjana Petzer, издаден чрез специална стипендия на Центъра за литература и културни изследвания в Лайбниц. Да фигурирам в едно издание с имена като Карел Чапек, Виктор Пекелис, Станислав Лем, Дмитрий Ицков и др. е чест за мен Таню Колев “Може ли смъртта да бъде преодоляна? Може ли човечеството да стане безсмъртно? От Модерността новите открития и изследвания в природните науки и науките за живота създадоха ново съзнание за смъртност…

Read More

Лично безсмъртие – едно уточняване на понятието

Таню Колев, Гита 2021 Мисълта за смърта ражда идеята за безсмъртие. Разсъждавайки върху темата, съвсем определено съзнаваме, че като не приемаме смъртта във всеки един момент, в същност, се стремим към безсмъртие. И точно тогава идва най-трудният момент: „без – смъртие“ е едно отрицание, но… в него липсва най-важното: позитивната съставка (!?) Само с отрицание, без позитивна съставка няма определение! Безсмъртието може да бъде едно или съвсем друго, а повечето пъти съвсем мъгляво и непредставимо. Възниква съвсем нетривиалният въпрос – как си представяме безсмъртието ( или имаме ли модел на…

Read More