Безсмъртието – славянски варианти

Изключително съм радостен и удовлетворен от включването на мой труд в антологията с философски научни статии “Безсмъртието – славянски варианти”, съставител Tatjana Petzer, издаден чрез специална стипендия на Центъра за литература и културни изследвания в Лайбниц. Да фигурирам в едно издание с имена като Карел Чапек, Виктор Пекелис, Станислав Лем, Дмитрий Ицков и др. е чест за мен Таню Колев “Може ли смъртта да бъде преодоляна? Може ли човечеството да стане безсмъртно? От Модерността новите открития и изследвания в природните науки и науките за живота създадоха ново съзнание за смъртност…

Read More

Лично безсмъртие – едно уточняване на понятието

Таню Колев, Гита 2021 Мисълта за смърта ражда идеята за безсмъртие. Разсъждавайки върху темата, съвсем определено съзнаваме, че като не приемаме смъртта във всеки един момент, в същност, се стремим към безсмъртие. И точно тогава идва най-трудният момент: „без – смъртие“ е едно отрицание, но… в него липсва най-важното: позитивната съставка (!?) Само с отрицание, без позитивна съставка няма определение! Безсмъртието може да бъде едно или съвсем друго, а повечето пъти съвсем мъгляво и непредставимо. Възниква съвсем нетривиалният въпрос – как си представяме безсмъртието ( или имаме ли модел на…

Read More

О позвоночнике трансгуманизма

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента).

О позвоночнике трансгуманизма(Или как я понимаю трансгуманизм!) Открывая Википедию для определения трансгуманизма, мы читаем: «Трансгуманизм (от латинского trans –yond и homo – man; также пишется H + или h +) – это международное интеллектуальное движение, которое поддерживает идею улучшения умственных и физических возможностей человека с помощью новые технологии.Трансгуманисты изучают потенциальные возможности и опасности передовых технологий, которые могут преодолеть фундаментальные человеческие ограничения »

Read More

За гръбнака на трансхуманизма
(Или как разбирам аз трансхуманизма!)

Като отворим Укипедия за определение на трансхуманизъм ще прочетем: „Трансхуманизъм (от лат. trans – отвъд и homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките умствени и физически възможности, използвайки новите технологиии.Трансхуманистите изучават потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, които биха могли да преодолеят фундаменталните човешки ограничения.“

Read More