За гръбнака на трансхуманизма
(Или как разбирам аз трансхуманизма!)

Като отворим Укипедия за определение на трансхуманизъм ще прочетем: „Трансхуманизъм (от лат. trans – отвъд и homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките умствени и физически възможности, използвайки новите технологиии.Трансхуманистите изучават потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, които биха могли да преодолеят фундаменталните човешки ограничения.“

Read More

System Information Approach to Mind Uploading

Summary The system-information approach to the mind uploading process was developed in the 80s by inter disciplinary group of scientists in Bulgaria united in an NGO. The ideas of this approach are based on a certain materialistic solution to the mind-body problem. Central to this solution are the idea of general systems theory (L. von Bertalanffy) and its specific developments: the concept of “system” (P. K. Anokhin) in general theory of functional systems and the concept of “systems of information ” (V. I. Kremyansky). The process of the mind uploading…

Read More

Аз съм търсач на безсмъртие!

“Във свойта зрелост аз навлизам.Лице в лице с вечността.Изчезва всеки оптимизъм лице в лице с вечността.Но нощем свети мойта лампа и аз се трудя, аз вървя не с бяло знаме – с бяла риза.Лице в лице  с вечността.” А. Германов Когато за пръв път се натъкнах на кибернетичния вариант за лично безсмъртие, търсейки идеи в областта на имортологията (терминът беше предложен от И.Вишев за науката за безсмъртие) , аз не успях веднага и в целия обем да осъзная грандиозността на този замисъл. Необходими ми бяха години за да разбера красотата…

Read More

Възможно ли е лично безсмъртие?!

Лично безсмъртие - без мистика и религия

Ако пренебрегнем мистиката и религията, хилядолетната история на човешкия род без колебание подсказва отрицателен отговор на този въпрос. Повечето хора, в по-млада или по-зряла възраст, си го задават, обезпокоени от фактите на стареенето  или смъртта, но почти без изключения стигат до отчаяното: „Уви, това е невъзможно!”. После продължават своя път, с различна последователност, или в областта на религията и мистицизма, или в грубия прагматизъм, доведен до цинизъм, оставайки с лъжливо усещане или за мимолетно гостуване на този свят, или за илюзорна вечност. Този фундаментален въпрос за всяка личност, остава без…

Read More

Обща теория на системите

Обща теория на системите: 1. Една възможност за построяване на обща теория на системите. Идея за поставяне на общосистемната проблематика от нов ъгъл на зрение и възраждането й; 2. Работно понятие за система; 3. Кибернетичен вариант на лично безсмъртие и обща теория на системите – две идеи в симбиоза; 4. Един модел на Вселената от гледна точка на обща теория на системите.

Read More

Обща теория на системите

Обща теория на системите: 1. Една възможност за построяване на обща теория на системите. Идея за поставяне на общосистемната проблематика от нов ъгъл на зрение и възраждането й; 2. Работно понятие за система; 3. Кибернетичен вариант на лично безсмъртие и обща теория на системите – две идеи в симбиоза; 4. Един модел на Вселената от гледна точка на обща теория на системите.

Read More

Статии

Последно: [1]. Mеждународна конференция “Авангардни научни инструменти в управлението” Лично безсмъртие: [1]. Интервю с Т.Колев и Ж.Колев на тема „Лично безсмъртие” endless_days.pdf [2]. Популярна статия в сп. VICE believe.pdf [3]. “Личното безсмъртие без мистика и религия” net1.pdf [4]. Човекът трябва да бъде господар над себе си, а развитието му – негово собствено дело! e2.pdf [5]. “Безсмъртието идва през2020г”. Статия, публикувана във в. “Република” 2020.pdf [6]. Програмна статия [версия на български език] [версия на руски език] [7]. СУ, Философски факултет. Kонференция на тема “Съзнанието”. Обща теория на системите: 1. Една възможност за построяване…

Read More

Лично безсмъртие

Лично безсмъртие: [1]. Лично безсмъртие – едно уточняване на понятието [2]. Интервю с Т.Колев и Ж.Колев на тема „Лично безсмъртие” | endless_days.pdf [3]. Популярна статия в сп. VICE | believe.pdf  [4]. “Личното безсмъртие без мистика и религия” | [Български] | [English]  [5]. Човекът трябва да бъде господар над себе си, а развитието му – негово собствено дело! | e2.pdf  [6]. “Безсмъртието идва през2020г”. Статия, публикувана във в. “Република” | 2020.pdf  [7]. Програмна статия [версия на български език] [версия на руски език]  

Read More

Home

Добре дошли! Живота и смъртта крила ми са предвечни, размахани задружно, близки и далечни предели аз не виждам сред размаха свой; на мигновенията бързотечни изгубих тягосния брой. П. К. Яворов Аз мисля, че човек ще може да придаде на машината много повече. Някъде на последния стадий на предаване на информация към компютъра, човек като че ли вписва в машината своето самосъзнание и изведнъж започва да чувствува, че той, това е той и в същото време, той – това е машината. Такава възможност не е изключена, ако центърът на самосъзнанието не…

Read More

Contacts

Тук може да намерите начин да се свържете с мен. Чрез електронна поща или телефон, както и пощенски адрес. Централен офис Таню Колев 1582 София ж. к. Дружба 2 , бл. 265, вх.Б, ап. 32 T: +359.879.004.452F: N/A W: Личен блог (контакти)E:  tjk[at]abv.bg (replace here “[at]” with @ sign)  

Read More