ФОРМИРАНЕ НА ИДЕЯТА

Щафета на духовното безсмъртие (интервю с акад. В.Глушков);Бессмертие (популярна статия на В.Пекелис)Холографен модел на паметта (Т.Колев и Г.Примов);Можем ли да вложим нов смисъл в идеята за лично безсмъртие (Т.Колев) [Български][English][Русский]

Read More