Овладяване на времето

Най-могъщото оръжие, с което може да разполага едно мислещо същество, е владеенето и управлението на времето . За да бъда по-точен, трябва да отбележа, че в сферата на науката този момент е бил доста по-добре осъзнат, описан и обяснен значително по-рано от времето, когато научната фантастика се ангажира с него. Един пример, добре илюстриращ това, е теорията на П.К.Анохин за изпреварващото отражение и неговата решаваща роля за успешното оцеляване и развитие на видовете. Оказва се, че доминираща роля в еволюционния процес заемат онези видове, които успешно са го развили и…

Read More

Упражнения на тема: Божията искра може ли да се мери

Можем ли да измерим силата на желанието за безсмъртие, ще можем да измерим и величината на „божествената искра“ у човека! Методиката на измерване на силата на едно желание оставям на страна… За мен по-важното е, че хората, които се опитват да постигнат безсмъртие, определено се съизмерват с идеята за бога и неговата сила. Това съизмерване несъмнено отвежда много…много далече и превръща човека във Вселенски (божествен) фактор. „Божествената искра“, разбирана като стремеж към безсмъртие, ще превърне хората в богове!Т.Колев

Read More

О позвоночнике трансгуманизма

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента).

О позвоночнике трансгуманизма(Или как я понимаю трансгуманизм!) Открывая Википедию для определения трансгуманизма, мы читаем: «Трансгуманизм (от латинского trans –yond и homo – man; также пишется H + или h +) – это международное интеллектуальное движение, которое поддерживает идею улучшения умственных и физических возможностей человека с помощью новые технологии.Трансгуманисты изучают потенциальные возможности и опасности передовых технологий, которые могут преодолеть фундаментальные человеческие ограничения »

Read More

Системно-информационен подход към Mind Uploading

Таню Ж. Колев (Non-governmental organization „Sub Species Aeternitatis Foundation – 2011“), Bulgaria, tjk@abv.bg, https://subspecieaeternitatis.org/bg/ Резюме Системно-информационният подход към процеса на качване на ума е разработен през 80-те години от интер дисциплинарна група учени в България, обединени в неправителствена организация. Идеите на този подход се основават на определено материалистическо решение на проблема тяло-психика. Възлови за това решение са идеята за обща теория на системите (Л.фон Берталанфи) и конкретните и разработки: концепцията за „система“ (P.K. Анохин) в обща теория на функционалните системи и концепцията за „системи от информация“(V.I. Kremyansky).

Read More